DiSEqC switcher 2:1 4:1 osv, splittere, overspenninsvern